SiB Solutions har fått i uppdrag att leverera en pilotinstallation i syfte att ytterligare öka kvalitet och spårbarhet vid utlastnings-ytan hos ett företag i södra Sverige.

Vi ser mycket fram emot att driftsätta vår första pilotinstallation och återkommer så snart vi har möjlighet att berätta mer om projektet.