Vi är mycket glada och stolta över att blivit utvalda att representera Sverige på den första utgåvan av ”Swedish AI Startup landscape”. Kartan syftar till att lyfta fram startups som bidrar till att användandet av AI accelererar och skapar verklig nytta för företag. Kartan fungerar även som en kvalitetsstämpel på de företag som finns representerade.

Projektet leds av AI Sweden, Ignite Sweden och RISE och kartan har ställts samman av en utvärderingskommitté bestående av investerare, större företag, akademin, och inkubatorer. Detta är en del av ett europiskt initiativ att skapa en motsvarande karta för varje land och för Europa.