SiB Solutions får i uppdrag att hjälpa ett internationellt företag med design och upphandling av logistiksystem.