MARKNADER

60 000 lager i Sverige –10 000 möjliga kunder.
5 miljarder SEK i beräknat marknadsvärde.

Enligt SCB finns det 60 000 lager i Sverige. SiB Solutions bedömer att ungefär 10 000 av dem är möjliga kunder. Det totala marknadsvärdet beräknas till 5 miljarder SEK. Den unika plattformen som medger den intelligenta videoanalysen har väckt stort intresse och tillväxtmöjligheterna bedöms vara mycket goda.

Den primära målgruppen kommer inledningsvis att vara nationella och internationella företag inom lagerverksamhet, men det finns stor potential även i många andra delar av leveranskedjan, som produktion, transport och butik.

Grundarna av bolaget har stor kännedom om potentiella marknader i Europa, i synnerhet Danmark, Norge, Holland, Polen, England och Tyskland. Det finns även god kunskap om marknaderna i Asien och Nordamerika.

Vill du veta mer?

UTMANINGEN

Normalt förloras 5-10%av ett lagervärde på ett år.

Traditionell videoövervakning löser inte problemen. SiB Solutions mjukvara tillför spårbarhet på ett unikt, enkelt och tillgängligt sätt. Du kan se vad som hände, när det hände. Då kan du identifiera problem i leveranskedjan, öka säkerheten, bättra på utbildningen, hantera kundärenden smidigare och mer effektivt.

Matdistributör

En större svensk matdistributör förlorar 3 miljoner SEK/år när pallgods försvinner från utlastningsytan.

E-handlare

En internationell e-handlare utsätts för 800 bedrägerier på ett år när kunder anmäler saknade artiklar i paket. Värdet uppgår till 2 miljoner SEK.

Släptillverkare

En släptillverkare lider av felaktiga och kostsamma leveranser globalt – där 3 procents felleveranser kostar över 3 miljoner SEK/år.

Det handlar om stora summor och ett intelligent system som inte bara direkt kapar kostnader, utan som också kan användas för att optimera logistiken och öka värdet av varumärket.