SÅ FUNGERAR DET

Logtech-plattformen kombinerar intelligent mjukvara och video

Samla in

Video och data samlas in från olika delar av logistikprocessen.

Behandla

Videomaterialet behandlas lokalt och görs om till metadata.

Addera data

Data från logistiksystem och processer kan läggas till

Analysera

Artificiell intelligens analyserar all data.

Felsök

Du kan enkelt lösa fel retroaktivt genom att söka i videomaterialet med referenser såsom ordernummer, kolli-ID eller artikelnummer.

Guida

Lösningen förhindrar problem i realtid, bland annat genom att guida operatören att göra rätt.

En SaaS-lösning som ger dig fördelar varje dag

Med SiB Solutions intelligenta logtech-plattform kan du både ta reda på vad som gick fel retroaktivt och förhindra nya logistikfel proaktivt. Den här kombinationen gör det möjligt att komma ner till 0% fel.

Intelligenta videokameror filmar kritiska processled på lagret, bearbetar materialet och skickar metadata till molnet. Där kombineras metadatan med annan data och analyseras av SaaS-lösningens (software as a service) artificiella intelligens. Att videomaterialet lagras och bearbetas lokalt kallas edge computing.

Den artificiella intelligensen lär sig kontinuerligt hur just din verksamhet fungerar och kunskapen delas automatiskt till kamerorna. Det krävs inte någon komplicerad integrering av systemet – det hämtar bara in information från dina andra system.

Lösningen är specialanpassad för de olika logistikfunktionerna, exempelvis plockning, packning, konsolidering och lastning.

KONTAKTA OSS

Välj den nivå som passar dig just nu

 

Det är enkelt att uppgradera och nedgradera lösningen efter behov.

Nivå 1 – video
Videokameror installeras på kritiska punkter i lagret, såsom godsmottagning, plockning, packning och lastning. Vissa kameror sätts på truckar så att de följer med runt i lagret. När något gått snett söker du enkelt på tid och position i videomaterialet och kan se exakt vad som har hänt. Det här ger dig snabba och pålitliga svar så att du kan lösa problemet direkt. Du kan även använda det du får reda på till att utbilda personalen och bygga bort framtida problem.

Nivå 2 – video + data
Videomaterialet kombineras med data, vilket innebär att du enkelt kan söka på kolli-ID, ordernummer eller andra referenser och få träff i videomaterialet på alla tillfällen där det aktuella objektet har hanterats. På så sätt hittar du snabbt orsaken till felet och kan sätta in rätt åtgärd mot kund samt förebyggande åtgärder så det inte händer igen.

Nivå 3 – video + data + AI
Artificiell intelligens analyserar ditt videomaterial och din data, och tränas att identifiera och spåra objekt i bild. Med tiden lär sig den artificiella intelligensen hur just din verksamhet fungerar och vad som sannolikt är rätt eller fel i just ditt lager. Exempelvis vet lösningen att ett visst paket ska till en viss kund med en viss transportör, och kan proaktivt kontrollera att operatören lägger paketet på rätt lastpall. Om operatören lägger paketet på pall A istället för pall B notifieras operatören via ljudkommandon, ljussignaler eller instruktioner på en skärm.

Vilken nivå passar dig?

BOKA ETT MÖTE

Vanliga frågor

För vilken typ av företag passar nivå 1?

Nivå 1 av SiB Solutions intelligenta logtech-plattform passar dig som vill komma igång snabbt och okomplicerat eller dig som inte har tillgång till data i alla logistikprocesser som krävs för nivå 2. Nivå 1 passar även dig som vill ha lösningen på plats inför att du ska genomföra ett högriskprojekt såsom automatisering, installation av ett nytt lagerstyrningssystem eller uppgraderingar – på så sätt kan du enkelt videodokumentera allt som sker under högriskprojektet. När högriskprojektet är avslutat passar det dig förmodligen bra att gå vidare till nivå 2 av logtech-plattformen och integrera den med det nya systemet.

För vilken typ av företag passar nivå 2?

Nivå 2 av SiB Solutions intelligenta logtech-plattform passar om du hanterar högvärdesgods eller ömtåligt gods, om du använder dyra eller många transporter, om du har höga SLA-krav, eller om du har höga spårbarhetskrav. En liten effektivisering inom dessa områden sparar snabbt väldigt mycket pengar. Nivå 2 passar även de flesta e-handlare eftersom deras kundtjänst får väldigt många frågor som behöver snabba och korrekta svar.

För vilken typ av företag passar nivå 3?

Nivå 3 av SiB Solutions intelligenta logtech-plattform passar företag som inte är nöjda förrän de har felfri logistik. Med denna lösning kan du proaktivt korrigera fel i princip i realtid, och får alla fördelarna från nivå 1 och 2.