SÅ FUNGERAR DET

Vi följer en väldefinierad process – hela vägen från offert till support

1. Innehållet i offerten fastslås.

2. Workshop för att gå igenom de fysiska förutsättningarna, IT-frågor och målsättning.
3. Dialog kring pågående aktiviteter och parametrar.
4. Förkonfigurering och testning så att installation och idrifttagning går snabbt och smidigt.
5. Installation och idrifttagning – tar oftast bara 1–3 dagar.
6. Utbildning av er personal för att optimera användandet av lösningen.
7. Regelbunden och sömlös uppdatering av lösningen.
8. Lättillgänglig support och service vid behov.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vanliga frågor

Vår IT-avdelning har mycket att göra – går det att installera logtech-plattformen ändå?

Ja, vi kan installera nivå 1 av lösningen så att ni kommer igång på ett enkelt sätt. När IT-avdelningen har mer tid över lägger vi på resten av komponenterna så att ni kommer upp till nivå 2 av lösningen.

Krävs det mycket resurser från vår sida för att genomföra ett installationsprojekt?

Nej, oftast behövs bara en representant från den logistik- eller kvalitetsavdelning som ska använda systemet, ibland en person som hanterar GDPR och sekretess i specifika länder, och någon på IT-avdelningen som kan nätverk och servrar. Vi behöver också en firma som kan dra kablar och koppla dem till kamerorna.