Med Intelligent videoanalys vet vi exakt vad som hänt och kan sätta in rätt åtgärd mot kund, och vi vet vilken åtgärd vi ska göra i lagret för att motverka att det ska hända igen. Vår förhoppning är att få en ännu nöjdare uppdragsgivare – vi fortsätter vårt framgångsrika arbete mot noll fel.

Daniel Burström, logistikenhetschef på Postnord TPL

Vi insåg ganska snabbt att det här verktyget hjälper både våra kunder och oss att kontinuerligt bli bättre och bättre. Direkt efter utbildningen hittade kvalitetsavdelningen sina första svar. Frågor som har varit svårutredda och tidskrävande innan tar bara ett par sekunder att få svar på nu.

Mattias Grönvall, verksamhetschef på Nowaste Logistics

Exempel på hur du kan använda vårt system

Förhindra fel innan de uppstår

Logtech-plattformens artificiella intelligens samlar in data från affärs- eller lagerstyrningssystem samt gör videoanalys i realtid för att kontrollera om operatören gör rätt eller fel. Om operatören gör fel notifieras de genom ljud, ljus eller bild.

Så fungerar det

Effektivisera din kundtjänst

När en kund ringer in till kundtjänsten och undrar över en skadad eller utebliven leverans är det bara för medarbetaren att knappa in ordernumret – och ser sedan direkt vad som hänt på varje orderrad. Det innebär att din kundtjänst kan ge snabba och raka besked, och att det krävs mindre personal. Du kan även enkelt avstyra felaktiga kundkrav och hänvisa ärenden som rör transportskador direkt till transportören.

Så mycket kan du spara

Få bevis på att du inte orsakat felet

När ett fel uppstår någonstans i logistikkedjan är det inte ovanligt att olika aktörer skyller på varandra. Med SiB Solutions logtech-plattform kan du enkelt visa exakt var och när felet skedde – eller om det i själva verket inte alls har skett något fel.

Kontakta oss

Förbättra dina processer kontinuerligt

Det finns en lång rad felkällor i dagens lagerhantering och fel uppstår inom alla processled. När du får reda på var och hur felen sker kan du snabbt sätta in rätt åtgärder, utbilda personalen och vässa din logistik.

Här sker felen

Undvik inkorrekt lagersaldo

Fel kan även leda till inkorrekt lagersaldo, vilket orsakar stora kostnader. Varje försvunnen artikel är naturligtvis en kostnad, och det är även dyrbart med inventeringar och utredningar för att försöka ta reda på varför lagret har ett negativt saldofel. Ett annat stort problem är att lagret inte kan leverera som planerat när det plötsligt upptäcks att det finns färre artiklar än beräknat. Den vanligaste orsaken till ett negativt saldofel är att en kund har fått för mycket levererat – och det händer nästintill aldrig att kunden självmant hör av sig för att berätta det. Med SiB Solutions logtech-plattform söker du bara på artikelnumret och får snabbt svar på hur mycket som har plockats till varje kund.

Boka ett möte

Vanliga frågor

Behöver jag massor med kameror för att täcka hela lagrets yta?

Nej, det räcker att täcka vissa kritiska punkter, exempelvis där godset byter ägare som vid plockning, packning, konsolidering och lastning.

Får jag filma lagerprocesser med tanke på GDPR?

Ja, man får filma på lagret. Det viktiga är att klargöra syftet med att filma, vem som får titta på materialet samt hur länge videosekvenserna sparas. Vi har en guide som går igenom allt du behöver veta.