Installationer i Sverige under närmsta 5 år:

150-300

Beräknat initialt ordervärde:

100-200 MSEK

Tillägg på initital ordervärde (årlig nyttjande avgift mm):

+10-20%

NYCKELTAL

Det totala marknadsvärdet i Sverige beräknas uppgå till 5 miljarder SEK.

I det första steget sker marknadsetablering i Sverige, tecknande av kundavtal och utveckling av produktprototyp. I nästa steg forskrider etableringen, produkplattformen lanseras och tjänsten paketeras. I det tredje steget sker marknadsetablering i Europa, breddnings av produktportföljen och utökning av tjänsteportföljen.

150-300 installationer i Sverige under den närmaste femårsperioden motsvarar ett initialt ordervärde på 100-200 MSEK. Årlig nyttjandeavgift och tillkommande tjänster tillför ytterligare 10-20 procent på det initala ordervärdet. Det totala marknadsvärdet i Sverige beräknas uppgå till 5 miljarder SEK.

SiB Solutions har för avsikt att genomföra 3 nyemissioner under de kommande 36 månaderna. De som deltar i emissionen i steg 1 (6 MSEK, 0-6 månader) äger också rätt att teckna 50% av emissionen i steg 2 (12-18 MSEK, 6-18 månader). Emissionen i steg 3 (20-40 MSEK, 18-36 månader) beräknas ske i samband med listning av bolagets aktie eller i strategiskt samarbete med industriell aktör.

NYEMISSION – STEG 1

6 MSEK, 0-6 mån.

Marknadsetablering Sverige.
Teckna avtal med en första 
InDesign-kund.
Utveckla produktprototyp.

NYEMISSION – STEG 2

12-18 MSEK, 6-18 mån.

Marknadsetablering marknad #2.
Lansera produktplattform.
Paketera ”Analys som tjänst”.

NYEMISSION – STEG 3

20-40 MSEK, 18-36 mån.

Marknadsetablering Europa.
Bredda produktportföljen.
Utöka tjänsteportföljen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss